Om de betrokkenheid bij ons koor te vergroten hebben we een Vriendenclub opgericht Vrienden van V’Allure Wij bieden onze vrienden het volgende aan: 

       ·       Persoonlijke uitnodiging voor onze plaatselijke optredens via mail;

       ·       Bij onze concerten een VIP arrangement: gratis koffie/thee met iets erbij.

       ·       Voor bedrijven: vermelding van uw logo op onze website. 

 Als tegenprestatie vragen wij een donatie van minimaal € 25,- per jaar. Jaarlijks zullen wij u benaderen of u uw deelname aan de Vriendenclub voort wilt zetten. Wij hopen en verwachten veel vrienden te krijgen en kijken uit naar gezellige avonden met onze vrienden.

 Hoe wordt u lid van onze Vriendenclub?

 ·       Stuur een email naar onze penningmeester waarin u vermeld:

  Ik word Vriend van V’Allure en maak € 25,00 (of meer) over naar de rekening

  van V’Allure

 ·       U maakt het geld over naar: NL67 ABNA 0477 7189 22 ten name van V Allure.

Mede namens alle leden en het bestuur hartelijk dank!

Contactgegevens penningmeester:
Tiny Bouw, Valreep 22, 3904 PH Veenendaal
Email: bouwty@gmail.com
Telefoon: 0645616216