Email

Vallurekoor@gmail.com

Telefoon

06-45616216 (Tiny Bouw, voorzitter)

 

 

KvK-nummer 40481841

Rabobank NL67 ABNA 0477 7189 22

 

Bestuur

Tiny Bouw (voorzitter)

Henriëtte Hofenk (secretaris)

Netty Quint (penningmeester)

Marianne de Jong (muziekcommissie en algemeen lid)

Selma van den Berge (PR/algemeen lid)

 

Ereleden 

Trijnie Scholten

Nel Leguit